Kategorier
Vårnadstvist

En vårdnadstvist blir enklare när man får hjälp

En vårdnadstvist uppstår när två föräldrar vid en skilsmässsa inte kan komma överens om vem som ska ha det juridiska ansvaret för de gemensamma barnen.

Det svåra med familjerelaterade konflikter är att det är så mycket känslor inblandade. Ibland kan det vara någon av parterna som känner sig väldigt sårad av separationen. Men det kan också vara att en av föräldrarna har problem med alkohol eller narkotika. Det kan också finnas våldsamma inslag i relationen som påverkar förmågan att komma fram till hur det ska ordnas för barnen på bästa sätt.

Har man problem med att komma överens med sin partner så ska man i första hand kontakta
och ta hjälp av kommunens familjerätt. Hjälpen är gratis och avser att skapa en dialog för att föräldrar ska kunna komma fram till en gemensam överenskommelse. Om man inte lyckas komma fram till en överenskommelse så är nästa steg att kontakta en jurist.

När det behövs juridisk hjälp för att lösa en vårdnadstvist

Från och med den 1 mars 2022 måste man först ha deltagit i ett samtal hos kommunen innan man kan inleda en process i domstol. Många ledande advokatbyråer erbjuder gratis rådgivning per telefon vilket gör det möjligt att få klarhet i vad lagen säger. Om man bestämmer sig för att ta hjälp vid en vårdnadstvist ska man kontrollera vilket skydd som hemförsäkringen erbjuder.

I de flesta hemförsäkringar ingår rättsskydd som kan bidra till att betala kostnader för en advokat. Om man inte har någon hemförsäkring kan det i vissa fall vara möjligt att få rättshjälp. Dessa frågor kan ett juridiskt ombud hjälpa till med att lösa innan man ger sig in i en process. Eftersom det ofta är så många känslor i samband med processen så är det ett väldigt stöd att ha en advokat vid sin sida.